Bieg po Zdrowie - Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej

W ramach edukacji zdrowotnej realizowany był w naszej szkole program „Bieg po zdrowie”, który został opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.

Zajęcia odbywały się w klasie czwartej i miały na celu uświadomić uczniom, że należy wszelkimi sposobami zapobiegać paleniu wyrobów tytoniowych wśród dzieci.

W czasie spotkań uczniowie byli zachęcani do zdrowego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego oraz poznali korzyści wynikające z niepalenia papierosów.

Podczas zajęć dzieci wzmacniały zarówno  poczucie własnej wartości jak i były zachęcane do świadomych wyborów związanych ze zdrowiem. Do programu włączyli się także rodzice, którzy m.in. udzielili wywiadu: „Dlaczego nie palę?” oraz uczestniczyli w spotkaniu na terenie szkoły. Oprócz tego uczniowie wypełniali i omawiali karty pracy w zeszycie ćwiczeń, wykonali plakaty, odgrywali scenki, oglądali filmy edukacyjne na temat szkodliwości palenia oraz wymyślili i przedstawili w formie plakatów hasło z okazji „Światowego Dnia Bez Papierosa”, który jest obchodzony 31 maja każdego roku.

Mamy nadzieję, że wiedza z zakresu zdrowego stylu życia okaże się niezwykle przydatna i wpłynie na asertywne zachowania naszych uczniów w przyszłości.

 

 

Barbara Tomczyk