Kalendarz roku szkolnego

Termin Tematyka
2 września 2019 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 - 31 grudnia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

13 - 26 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)

26 czerwca 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Ferie letnie

Zobacz...

Kalendarz roku szkolnego na stronie MEN

21-23 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty