Projekt „Młodzi Tworzą Teatr”

Uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w projekt „Młodzi tworzą teatr” w ramach środków programu „Działaj lokalnie”.

Inicjatorami tego przedsięwzięcia są: pan Janusz Mokrosz – historyk oraz pani Gabriela Zygar - polonistka (nauczyciele uczący w naszej szkole). Do projektu włączyli się uczniowie różnych klas naszej szkoły: zarówno podstawówki, jak i gimnazjum. Efektem końcowym będzie w listopadzie spektakl teatralny dotyczący naszego regionu, na który zaproszeni zostaną m. in. mieszkańcy Chałupek, Zabełkowa i Rudyszwałdu.

Przewidziano warsztaty wyjazdowe w Katowicach i Chorzowie, a w szkole warsztaty teatralne, taneczne, plastyczne oraz spotkania dotyczące radzenia sobie ze stresem. W ramach projektu zaplanowane jest także zarejestrowanie przedstawienia i udostępnienie go w postaci płyt CD oraz stworzenie tablicy-kroniki.

Z niecierpliwością oczekujemy na efekty pracy naszych uczniów i serdecznie ich dopingujemy!

Marta Paszek


MTT

  

100,3 FM Radio VANESSA 95,8 FM -  W ZSO w Chałupkach uczą się aktorstwa! ZOBACZCIE!!!

 


 DZIAŁANIA PROJEKTOWE: