Projekt "Nasze Radio"

We wrześniu uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach zaangażowali się w realizację projektu "Nasze radio". W jego ramach uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach (m.in. z zakresu dziennikarstwa radiowego oraz emisji głosu) i wyjazdach. 

Projekt „Nasze Radio” wdrożono w celu przełamania stereotypów narodowych i kulturowych bardzo często występujących w rejonach pogranicznych, często zmieniających w przeszłości przynależność państwową (to znajdujące się w gminie Krzyżanowice było kiedyś częścią Czech, Austrii, Prus, Niemiec). W jego ramach obiektywne i rzetelne spojrzenie na tego rodzaju specyfikę południowych obrzeży powiatu raciborskiego prezentować zaczęła ogółowi populacji Chałupek, Zabełkowa i Rudyszwałdu złożona z kilkunastu osób grupa uczniów szkoły w Chałupkach. Pod okiem nauczycieli, zorganizowali oni szkolne misyjne medium. Przybrało ono charakter radia, które w pierwszej kolejności skupiło się na emitowaniu audycji poświęconych różnorakim zjawiskom etniczno-kulturalnym i społecznym do dziś obecnym w ich lokalnym środowisku. I tak np. prezentowana jest w nich geneza i zakres działalności organizacji mniejszości niemieckiej, istniejącej w niemal każdej z miejscowości gminy Krzyżanowice, a także skala oddziaływania społecznego, ekonomicznego i kulturalnego często odwiedzającej Chałupki, Zabełków czy Rudyszwałd ludności czeskiej. Niosącym taką właśnie zawartość merytoryczną programom towarzyszy różnego rodzaju muzyka wywodząca się z polskich (w tym górnośląskich), niemieckich i czeskich kręgów kulturowych.  Podjęte wraz z początkiem września 2016 roku działania służyć mają przy tym uwypukleniu społecznej roli szkoły oraz poszerzeniu horyzontów myślowych uczniów.

Zapraszamy do odwiedzenia strony "Naszego Radia" 

a także zajrzyj na stronę Radia Vanessa, aby zobaczyć i posłuchać jak wygladała wizyta w radiu (kliknij link)...

 

 


 

Projekt „Nasze Radio” dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX-2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.