Podsumowanie pracy KLUBU ODKRYWCÓW JĘZYKA NIEMIECKIEGO 2015/2016