Pracownicy szkoły

Imię i Nazwisko Stanowisko
Radosław Kijewski

dyrektor szkoły
opiekun na świetlicy

Anna Musioł

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

Dariusz Wierzgoń

nauczyciel religii, etyki oraz muzyki

Ewa Jura

wychowawca klasy 3 SP
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
opiekun zajęć świetlicowych

Gabriela Zygar

wychowawca klasy 6 SP

nauczyciel j. polskiego

Joanna Mrozek

wychowawca klasy 4 SP
nauczyciel j. angielskiego, j. niemieckiego j ięzyka mniejszosci niemieckiej

Joanna Reguła

wychowawca klasy 8 SP

nauczyciel wf oraz bibliotekarz szkolny
opiekun zajęć świetlicowych

ks. Paweł Chlipała

nauczyciel religii

Mariusz Bednorz

nauczyciel historii i wos

Małgorzata Kramarczyk

wychowawca klasy 1 SP

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel logopeda

Piotr Rybarz

wychowawca klasy 4 SP

nauczyciel WF, przyrody i geografii

oraz opiekun zajęć świetlicowych

Renata Ficek

nauczyciel biologii i chemii

Tatiana Ciuraj

pedagog szkolny oraz nauczyciel plastyki i doradztwa zawodowego

pegadog specjalny i terapeuta pedagogiczny

Teofil Feliks

nauczyciel matematyki

Teresa Lipiec 

wychowawca klasy 2 SP

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz techniki

Weronika Wycisk

nauczyciel fizyki i informatyki