Pracownicy szkoły

Imię i Nazwisko Stanowisko
Barbara Tomczyk

dyrektor szkoły
nauczyciel WF i wychowania do życia w rodzinie

Anna Kamczyk

nauczyciel historii i WOS

Bernadeta Jabłońska

opiekun zajęć świetl., opiekun SU
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Dariusz Wierzgoń

nauczyciel religii i etyki

Edyta Jambor-Cwik

nauczyciel biologii i chemii

Ewa Jura

wychowawca klasy II SP
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Gabriela Zygar

wychowawca klasy VIII SP

nauczyciel j. polskiego

Joanna Reguła

wychowawca klasy V SP
nauczyciel wf oraz bibliotekarz szkolny

Krzysztof Fulneczek

nauczyciel muzyki

ks. Paweł Chlipała

nauczyciel religii

Maria Gołąbek

wychowawca klasy IV SP
nauczyciel j. niemieckiego

Małgorzata Kramarczyk

nauczyciel logopeda

Piotr Jeziorski

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa 

Piotr Rybarz

nauczyciel WF, przyrody i geografii

Tatiana Ciuraj

wychowawca klasy VII SP

pedagog szkolny oraz nauczyciel plastyki

Teofil Feliks

nauczyciel matematyki

Teresa Lipiec 

wychowawca klasy I SP

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz techniki

Violetta Nowak

wychowawca klasy VI SP
nauczyciel j. angielskiego

Weronika Wycisk

administrator szkolnej stronyWWW i fanpage na FB
nauczyciel fizyki i informatyki