Aktualności szkolne

Bilingua – łatwiej z niemieckim, Opole 2015 (20.05.2015)

W ramach kampanii pt. „Bilingua – łatwiej z niemieckim” w 2014 roku w wybranych szkołach (szkoły podstawowe i gimnazja) województwa opolskiego i śląskiego powstało 21 Klubów Odkrywców Niemieckiego. Celem Klubów jest w szczególności zdobywanie przez uczniów wiedzy na temat kultury, życia społecznego i wielokulturowej historii Górnego Śląska oraz...

Taniec nie tylko bawi... (20.05.2015)

W dniu 06 maja 2015 roku odbyła się dyskoteka w Clubie Magic w Krzyżanowicach dla uczniów z Węgier i Słowacji biorących udział w mobilności projektu...

Mamy klasę (16.05.2015)

Konkurs My mamy klasę/Wir haben Klasse odbywa się w ramach projektu Deutsch hat Klasse/Niemiecki ma klasę i jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy wspólnie uczą się języka niemieckiego i chcą dokonać zmian w aranżacji klasy, w której uczą się tego języka. 
My podjęliśmy to wyzwanie i dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców i uczniów dokonaliśmy zmiany sali numer 28...

Informacje w prasie zagranicznej na temat projektu Comenius „SCHÜLER ALS WIRTSCHAFTSEXPERTE”, który realizowany jest w naszej szkole (16.05.2015)

W prasie zagranicznej ukazały  się informacje na temat projektu Comenius „SCHÜLER ALS WIRTSCHAFTSEXPERTE”, który realizowany jest w naszej szkole..

Uczniowie ekspertami w dziedzinie gospodarki (11.05.2015)

Wizyta uczniów i nauczycieli z Węgier i Słowacji w Chałupkach w ramach Projektu Comenius „SCHÜLER ALS WIRTSCHAFTSEXPERTE” 4-7 maja 2015 roku..