Komunikat dla kandydatów do klas pierwszych w ZSO nr 1 w Raciborzu