Wymagania Edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE - SZKOŁA POSDTAWOWA - KLASY I-III

Przedmiot Klasa I Klasa III
Edukacja wczesnoszkolna Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Język angielski Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Język mniejszości - niemiecki Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Religia Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - SZKOŁA POSDTAWOWA - KLASY IV-VIII

Przedmiot Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII  Klasa VIII 
Język polski Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
Język angielski Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
Język niemiecki ------ ------  ------   Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
Historia i społeczeństwo / Historia Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
WOS  ------  ------  ------  ------   Kliknij
by zobaczyć
Matematyka Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
Przyroda Kliknij
by zobaczyć
------ Kliknij
by zobaczyć
 ------  ------ 
Biologia ------
Kliknij
by zobaczyć
------  Kliknij
by zobaczyć 
 Kliknij
by zobaczyć
Chemia ------ ------ ------  Kliknij
by zobaczyć 
 Kliknij
by zobaczyć
Geografia ------ Kliknij
by zobaczyć
 ------ Kliknij
by zobaczyć 
 Kliknij
by zobaczyć
Fizyka ------ ------ ------  Kliknij
by zobaczyć 
 Kliknij
by zobaczyć
Muzyka Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć 
------ 
Plastyka Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć 
 Kliknij
by zobaczyć 
Zajęcia techniczne / Technika Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
 ------   ------
Zajęcia komputerowe / Informatyka Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć 
Wychowanie fizyczne Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć 
 Kliknij
by zobaczyć 
Historia i kultura własna -----   Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć 
 ------   ------
Język mniejszości - niemiecki Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć 
Kliknij
by zobaczyć  
Religia Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć 
Etyka  Kliknij
by zobaczyć
-----    -----  ------   ------

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA III GIMNAZJUM

Przedmiot Klasa III
Język polski Kliknij
by zobaczyć
Język angielski Kliknij
by zobaczyć
Język niemiecki Kliknij
by zobaczyć
Historia Kliknij
by zobaczyć
WOS Kliknij
by zobaczyć
Matematyka Kliknij
by zobaczyć
Biologia Kliknij
by zobaczyć
Chemia Kliknij
by zobaczyć
Fizyka Kliknij
by zobaczyć
Geografia Kliknij
by zobaczyć
Technika Kliknij
by zobaczyć
Informatyka Kliknij
by zobaczyć
Wychowanie fizyczne Kliknij
by zobaczyć
Edukacja dla bezpieczeństwa Kliknij
by zobaczyć
Język mniejszości - niemiecki Kliknij
by zobaczyć
Religia Kliknij
by zobaczyć