Wymagania Edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE - SZKOŁA POSDTAWOWA - KLASY I-III

Przedmiot Klasa I Klasa I Klasa III
Edukacja wczesnoszkolna Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Język angielski Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Język mniejszości - niemiecki Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Religia Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć

 


WYMAGANIA EDUKACYJNE - SZKOŁA POSDTAWOWA - KLASY V-VIII

Przedmiot Klasa V Klasa VI Klasa VII  Klasa VIII 
Język polski Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
Język angielski Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
Język niemiecki ------  ------   Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
Historia Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
WOS  ------  ------  ------   Kliknij
by zobaczyć
Matematyka Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
Przyroda ------ ------  ------  ------ 
Biologia Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć 
 Kliknij
by zobaczyć
Chemia ------ ------ Kliknij
by zobaczyć 
 Kliknij
by zobaczyć
Geografia Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć 
 Kliknij
by zobaczyć
Fizyka ------ ------ Kliknij
by zobaczyć 
 Kliknij
by zobaczyć
Muzyka Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć 
------ 
Plastyka Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć 
------
Technika Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
 ------   ------
Informatyka Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć 
Wychowanie fizyczne Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć 
 Kliknij
by zobaczyć 
Edukacja dla bezpieczeństwa ------ ------ ------ Kliknij
by zobaczyć
Historia i kultura własna mniejszości Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
 ------   ------
Język mniejszości - niemiecki Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć 
Kliknij
by zobaczyć  
Religia Kliknij
by zobaczyć
Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć
 Kliknij
by zobaczyć 
Etyka -----   Kliknij
by zobaczyć
------   ------