Bilingua – łatwiej z niemieckim, Opole 2015

W ramach kampanii pt. „Bilingua – łatwiej z niemieckim” w 2014 roku w wybranych szkołach (szkoły podstawowe i gimnazja) województwa opolskiego i śląskiego powstało 21 Klubów Odkrywców Niemieckiego. Celem Klubów jest w szczególności zdobywanie przez uczniów wiedzy na temat kultury, życia społecznego i wielokulturowej historii Górnego Śląska oraz  nauka języka niemieckiego. 15 maja 2015r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu odbył się pierwszy Zjazd Klubów Odkrywców Niemieckiego. Podczas spotkania Kluby miały okazję zaprezentowania się i przedstawienia swojej działalności. W programie przewidziane były również animacje językowe – gry i zabawy w języku niemieckim, dla wszystkich uczestników. 

Poprzez organizowany Zjazd Klubów organizatorzy chcieli podziękować dzieciom i nauczycielom za ich zaangażowanie we wspólne odkrywanie języka niemieckiego.

Sześciu przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Chałupkach wraz z opiekunem zostało zaproszonych na zjazd. Uczniowie zaprezentowali swój dorobek, poznali innych członków klubów oraz wzięli udział w bardzo interesujących animacjach językowych.

 


 Opole2015