Terminy spotkań z rodzicami

Termin Tematyka
2019-09-10

Omówienie organizacji nowego roku szkolnego 2019/2020. 
Zapoznanie rodziców ze zmianami w systemie oceniania iwymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny. 

2019-11-12

Spotkanie klasowe z rodzicami – omówienie spraw dydaktyczno – wychowawczych. 
Organizacja imprez świątecznych.

2019-12-10

Spotkanie klasowe z rodzicami: 

  • omówienie spraw dydaktyczno – wychowawczych. 

  • przekazanie informacji rodzicom uczniów niespełniających wymagań edukacyjnych koniecznych do uzyskania oceny dopuszczającej za I półrocze 2019/2020

2020-01-28

Spotkanie klasowe z rodzicami - przekazanie rodzicom informacji o wynikach w nauce za I półrocze. 

2020-03-10

Konsultacje z rodzicami.

2020-05-19

Spotkanie klasowe z rodzicami: 

  • przekazanie informacji rodzicom uczniów niespełniających wymagań edukacyjnych koniecznych do uzyskania oceny dopuszczającej na koniec roku szkolnego, 

  • podsumowanie pracy poszczególnych uczniów w roku szkolnym 2019/2020