Der Deutschkenner

04 kwietnia Szkoła Podstawowa w Chałupkach gościła 93 uczniów klas I-III województwa śląskiego oraz 31 nauczycieli j.niemieckiego na III.Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego dla klas I-III SP „Der Deutschkenner”. Patronat nad konkursem objął Konsul Generalny RFN Peter Eck ,Wójt Gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki oraz przewodniczący TSKN na Śląsku Martin Lippa.

Uczniowie rozwiązywali najpierw grupowo zadania obejmujące program nauczania dla klas I-III SP, w tym czasie ich nauczyciele zapoznawali się z ofertą wydawniczą wydawnictwa Lektor Klett oraz uczestniczyli w warsztatach na temat: „Animacja językowa na lekcji j. niemieckiego”, które prowadziła pani Danuta Janoch.

Po napisaniu pierwszej części testu komisja konkursowa wyłoniła 8 szkół, których uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami.

  • I miejsce zajął zespół z ZSO w Tworkowie,
  • II- ZSO Chałupki,
  • III- Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Mniejszości Niemieckiej nr 5 z Raciborza-Studziennej,
  • IV –ZS-P z Ciasnej,
  • V- ZSO z Grzegorzowic,
  • VI- ZS z Krzanowic
  • VII zdobyły dwie szkoły SP z Kuźni Raciborskiej i SP Zabełków-filia Rudyszwałd.

Uczniowie tych szkół mogli rywalizować już indywidualnie o tytuł znawcy języka niemieckiego.

Po rozwiązaniu zadań z drugiego etapu i sprawdzeniu ich przez komisję okazało się, iż I miejsce zdobyła Laura Matuszek uczennica SP w Zabełkowie z filią w Rudyszwałdzie, II miejsce Natalie Grüner z ZSO w Tworkowie, III miejsce Marie-Luise Ochmann z ZS-P w Ciasnej, IV miejsce przypadło Laurze Malcharek z ZSO Chałupki, V-Patrycji Serafin z SP w Kuźni Raciborskiej.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz upominki. Natomiast zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez Wójta Gminy Krzyżanowice oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez TSKN na Śląsku.

Dziękujemy również miejscowemu DFK oraz Dyrekcji ZSO w Chałupkach za ufundowanie poczęstunku dla wszystkich uczestników konkursu.

Składamy podziękowania komisji konkursowej p. Doris Gorgosch, p. Cecylii Jarmuła, p. Kornelii Pawliczek-Błońskiej, p. Esterze Jasita, p. Barbarze Bożek, p. Agacie Herman za sprawne sprawdzenie prac i podsumowanie wyników. Wyrazy uznania kierujemy także w stronę wszystkich nauczycieli j. niemieckiego, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.

Pamiętajmy, iż znajomość języka to okno na świat, nie tylko w sensie technicznym, ale i intelektualnym. Ludzie, którzy potrafią postrzegać rzeczywistość w więcej niż jednym języku, postrzegają ją wielokrotnie, za każdym razem inaczej.

„Mówiąc do człowieka w języku, który rozumie, trafiasz do jego głowy. Mówiąc w jego własnym języku, trafiasz do jego serca” – Nelson Mandela

Każdy język obcy daje ci nowe życie. Jeśli znasz tylko jeden język, żyjesz tylko raz” (Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem)  czeskie przysłowie

„Granice mojego języka są granicami mojego świata”' (Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt) - Ludwig Wittgenstein

Kto nie zna języków obcych, nie wie nic o własnym” (Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen) – Johann Wolfgang von Goethe,

„Inny język to inna wizja życia” – Federico Fellini

 Organizator konkursu

 

Wstecz