Dla zdrowia i o zdrowiu...

Dużymi krokami zbliża się koniec roku szkolnego. Promocja zdrowia była w naszej szkole jednym z priorytetowych zadań zawartych w programie profilaktyki.

W klasach I - III  ZSO realizowano  szereg przedsięwzięć propagujących zdrowy styl życia oraz podnoszących wiedzę i świadomość uczniów w tym zakresie.

Jedną z ciekawych form realizacji zadań promujących zdrowie było zorganizowanie spotkania z ekspertem Biura Rzecznika Praw Pacjenta, który przeprowadził w klasach I - III szkoły podstawowej zajęcia edukacyjno - warsztatowe poświęcone tematyce praw dziecka – pacjenta i jego bliskich, obowiązujących w systemie opieki zdrowotnej. Dzieci słuchały pogadanki, rozwiązywały rebusy, układały puzzle, a na koniec rozwiązywały quiz podsumowujący zdobytą wiedzę. W nagrodę otrzymały pamiątkowe znaczki, a każda klasa i szkolna biblioteka – zestawy książek i audiobooków.

Kolejnym działaniem łączącym naukę i zabawę była realizacja programu edukacyjnego pod hasłem „Misje śnadaniowe” -  mającym na celu wspieranie szkół w edukacji nt. zdrowego odżywiania.

Podczas cyklicznych zajęć praktycznych uczniowie  klasy I jako kosmiczni agenci poznawali 12 zasad zdrowego odżywiania i wykonywali zadania w szkole, w domu oraz w najbliższym środowisku (np. w piekarni). Za realizację przez klasę tego ogólnopolskiego programu szkoła otrzymała Certyfikat.


 

Wstecz