„Erasmus+” w Szkole Podstawowej w Chałupkach

Chcielibyśmy zakomunikować i jednocześnie pochwalić się, bo niewątpliwie ogromny to dla nas zaszczyt, iż zaakceptowano wniosek naszej szkoły w programie europejskim współpracy szkół „Erasmus+”. Głównym celem programu jest współpraca szkół na różnych szczeblach z różnych europejskich krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Przez takie wspólne działanie wzmacniany jest przede wszystkim potencjał szkół do jakiejkolwiek współpracy międzynarodowej oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników. Przynoszą one zazwyczaj trwałe pozytywne rezultaty nie tylko partnerskim jednostkom, ale także wszystkim bezpośrednio i pośrednio zaangażowanym w program oraz środowisku lokalnemu. 
Nasz projekt pod nazwą „Zwischen den Kulturen” objął szkoły z 5 krajów: Polski, Bułgarii, Rumunii, Turcji i Łotwy. Projekt realizowany jest w j.niemieckim.
Przez okres 22 miesięcy, począwszy od 1 września bieżącego roku będziemy procować nad wspólnymi projektami , będziemy tworzyć własne (np.: przedstawienia teatralne, wyjazdy, słuchowiska, strona internetowa, film) oraz będziemy brali udział w wyjazdach uczniów i nauczycieli w celach edukacyjnych i poznawczych. Postaramy  się na bieżąco relacjonować przebieg działań w ramach projektu i dokumentować je głownie za pomocą zdjęć:)

 


 

Wstecz