Informacje o strajku, egzaminach i przerwie świątecznej

W związku z utrzymującym się brakiem porozumienia między stroną związkową i rządową, informuję, że zgodnie z tym, co pisałam 01.04.2019 r. strajk pracowników naszej szkoły od 08.04.2019 r. jest nadal aktualny. Na chwilę obecną brak jest możliwości opracowania racjonalnego planu ewentualnych zajęć opiekuńczo - wychowawczych, dlatego zwracam się do Państwa o nieposyłanie uczniów do szkoły począwszy od tego dnia, gdyż nie jestem w stanie zagwarantować im bezpieczeństwa i opieki na terenie szkoły. 
Bardzo proszę o wyrozumiałość oraz śledzenie na bieżąco informacji medialnych na temat toczących się w Warszawie negocjacji. O ewentualnym zakończeniu lub zawieszeniu akcji protestacyjnej będę Państwa informowała przez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową naszej szkoły.

Przypominam także, że jeśli do strajku nie dojdzie od 10.04.2019r. do 12.04.2019 r. będzie odbywał się egzamin gimnazjalny, a od 15.04.2019 r. do 17.04.2019 r. egzamin ósmoklasisty. Są to dodatkowe dni wolne dla uczniów pozostałych klas. Proszę o informację, kto z Państwa dzieci potrzebuje opieki ze strony szkoły w te dni (jeśli nie będzie strajku).

Od 18.04 (czwartek) rozpoczyna się wiosenna przerwa świąteczna, a uczniowie wracają do szkoły 24.04 (środa).

Z wyrazami szacunku - Barbara Tomczyk

Wstecz