Austria-Land -czyli wędrówka po landach

Autorem projektu jest Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddziału Katowice - mgr Małgorzata Bubik Koordynatorem projektu jest Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddziału Katowice - mgr Alina Konior.

Zasady uczestnictwa:

➢ projekt skierowany jest do uczniów klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego

➢ każda szkoła może zgłosić tylko jedną drużynę 3-osobową

➢ nauczyciel wybiera sobie jeden z 4 podanych krajów związkowych (tabelka poniżej)

➢ szkoła może uczestniczyć w projekcie tylko 1 raz w danym roku szkolnym

➢ nauczyciel wysyła zgłoszenie (załącznik) do koordynatora projektu – Aliny Konior – na adres: psnjn2018@gmail.com

➢ należy przestrzegać terminów zgłoszeń!

➢ ilość miejsc ograniczona! Maksymalnie 10 drużyn na warsztatach. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Wstecz