WAŻNE INFORMACJE!

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zajęcia w szkole będą zawieszone na 2 tygodnie do 25.03.2020 r.

12 i 13 marca br. to dni, w których w szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu. Zajęcia te będą do godz. 15.30.

Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Prosimy, aby do 25 marca dzieci pozostały w domach. Wszystkie niezbędne informacje będą przekazywane przez dziennik elektroniczny oraz umieszczane na stronie internetowej szkoły.

Rodzicu, 

  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; 

  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Wstecz