Komunikat do rodziców - Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo,

znaleźliśmy się wszyscy w bardzo trudnej i złożonej sytuacji. Zarówno my nauczyciele, jak i uczniowie oraz wszyscy rodzice uczymy się funkcjonowania w nowym, technologicznym  świecie. Zapewniam, że staraliśmy się wyszukać takie rozwiązania, które pozwolą nam kontynuować proces edukacji w miarę spokojnie i w sposób usystematyzowany. 

Dlatego proszę Państwa o zrozumienie i cierpliwość. Zdalne nauczanie od dzisiaj jest faktem i chociaż mamy świadomość, że ograniczenia techniczne mogą utrudniać realizację zadań, to pamiętać należy, że uczeń podlega obowiązkowi nauki. Zdajemy sobie sprawę, że uczniowie nie są jedynymi użytkownikami domowych komputerów, a nie wszystko zrobią przy użyciu telefonu komórkowego. Mając na uwadze troskę o dobro ucznia staraliśmy się wypracować takie metody pracy zdalnej, aby z jednej strony móc nauczać i realizować podstawę programową, z drugiej, aby materiały przesyłane do uczniów nie obciążały ich nadmiernie oraz aby nie były one przyczyną zmartwień w Państwa domach. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami sobie poradzimy.

Nauczanie zdalne w SP Chałupki będzie realizowane przy zachowaniu następujących zasad:

 1. Nauczyciele będą się z Państwem kontaktować przez e-dziennik. Dlatego proszę, aby codziennie zalogować się do e-dziennika i sprawdzić, co należy zrobić. Do starszych uczniów- od klasy IV do VIII- będą wysyłane informacje w e-dzienniku, co powinni wykonać na daną lekcję, natomiast Prośba do Państwa, aby kontrolować, czy pracują systematycznie.

 2. Uczniowie będą codziennie otrzymywali, tak jak to było dotychczas materiały do pracy, wskazówki, jak wykonać określone zadanie, propozycje notatek, itp. Będą one wysyłane uczniom lub Państwu (klasy I-II) zgodnie z planem lekcji w danym dniu, w godzinach od 8.00 do 12.00, tak aby uczniowie mieli czas na realizację wyznaczonych przez nauczycieli zadań. Nie zawsze jednak będą musieli te zadania wykonywać od razu. Będą to mogli robić z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych w Państwa domach - ważne, aby to robili.

 3. Nauczyciele będą wykorzystywać bezpłatne platformy edukacyjne np.: Epodreczniki.pl, bezpłatne aplikacje np.: Trello, Classroom, Microsoft Office 365 oraz e-dziennik. Szczegóły już zostały ustalone z uczniami i Państwem lub będzie to zrobione w najbliższych dniach.

 4. Każdy nauczyciel będzie dostępny dla uczniów podczas konsultacji: przez e -dziennik,
  w godzinach pracy uczniów od 8.00- 12.00.

 5. Konsultacje dla rodziców będą odbywały się przez e-dziennik codziennie w godzinach pracy uczniów oraz we wtorek i czwartek od 16.00- 17.00

 6. Lekcji zdalne nie będą trwały tradycyjnie 45 minut.

 7. Każdy uczeń jest zobowiązany do pracy w systemie zdalnym. Uczniowie będą oceniani  i monitorowane będą ich postępy w pracy. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form. Informacje o postępach w nauce będą przesyłane przez aplikacje, na których pracują uczniowie oraz przez e-dziennik. Oceny będą wpisywane do e-dziennika. Nauczyciele poinformują również o ocenach, które uczniowie uzyskali przed 12.03.2020 r, a które nie zostały wpisane do dziennika z powodu zawieszenia zajęć.

 8. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, wątpliwości prosimy kontaktować się z nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem lub dyrektorem.

 9. Do Państwa i uczniów dyspozycji będzie przez e-dziennik dostępny pedagog szkolny- codziennie od 9.00 do 12.00 oraz wtorek i czwartek od 16.00 do 17.00.

 10. Dyrektor będzie dostępny codziennie od godz. 8.00 do 15.00 przez e-dziennik lub telefonicznie.

 11. O wszelkich dodatkowych zmianach  Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.

 12. Informacje i komunikaty będą również umieszczane na stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem- Barbara Tomczyk, dyrektor SP Chałupki. 

Wstecz