„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

W lutym klasa I zakończyła realizację półrocznego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

Jest to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce. Celem programu jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Akcja ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka’’ zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze.

Po przeprowadzeniu zajęć uczniowie zweryfikowali swoją wiedzę zdobytą podczas specjalnych zajęć Akademii rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.
Każdy uczeń pomyślnie rozwiązał online Test Bezpieczeństwa i otrzymał dyplom potwierdzający znajomość zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na ulicy i w internecie, a szkoła specjalny certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Naszym najmłodszym uczniom życzymy, aby zdobyta podczas zajęć wiedza, zaowocowała w codziennym, bezpiecznym życiu.


 

 

 

Wstecz