Bezpieczne ferie 2024

W ramach akcji “Bezpieczne ferie 2024” i związanych z tym działań edukacyjno-informacyjnych zwracamy się z apelem o bezpieczne organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego. W szkole odbyło się spotkanie z policjantami, którzy uczniom klas I- III przypomnieli zasady bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.

A my zachęcamy do zapoznania się z prezentacją.


Udanych i bezpiecznych ferii zimowych.

Wstecz