Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Dyrektor SP Chałupki informuje, że sprawozdanie finansowe za 2018 r.  jednostki zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Krzyżanowice, w podkategorii Jednostki organizacyjne gminy- Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, w zakładce Sprawozdania roczne.

Do obejrzenia dokumentu nalezy kliknąć link: SPRAWOZDANIE FINANSOWE